Проверка на резултати

ID номер
Парола
УИН
Парола
ID филиал
Парола